Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Článek I.

1.1Tyto obchodní podmínky společnosti Jarmila Janyšková, se sídlem Nová 14, Bruntál 792 01, identifikační číslo: 64623319,  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.evazy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Článek II.

Kontaktní údaje:

Jarmila Janyšková

Nová 14

Bruntál 792 01

telefon: 728513350

e-mail: podpora@e-vazy.cz

Článek III.

Vyplnění, zpracování a storno objednávky

3.1. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvede Kupující správnou e-mailovou adresu, bude informován potvrzovacím e-mailem. Zasláním objednávky Kupujícím a potvrzením objednávky Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva na dálku dle zákona č.40/1964 Sb., v platném znění (občanský zákoník). Kupní smlouva vzniká dnem potvrzení objednávky Prodávajícím.


3.2 Pokud objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. Pokud v takovém případě provedete do 48 hodin storno objednávky,  prostřednictvím e-mailu, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis zboží, jehož objednávku stornuje.

3.3 V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, objednávka bude stornována.

Článek IV.


Ceny za zboží a způsob platby

4.1 Prodávající není plátcem DPH. Tudíž se na námi prezentované zboží nevztahuje daň.  
4.2 Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno.
4.3 Platbu je možné uskutečnit jedním z následujících způsobů:

- Dobírkou -40 Kč - cenu objednávky zaplatíte přepravci při převzerí zboží.

- Platba předem na účet - zdarma - zboží bude odesláno jakmile dorazí peníze k nám na učet. Dodací doba se počítá od data připsání peněz na učet.

4.4. Doprava:

- osobní odběr - zdarma

- Balík do ruky - 119 Kč

- Balík na poštu - 109 Kč

Článek V.


Balení zboží

5.1 Dodávané zboží je baleno pro přepravu způsobem, který je potřebný k jeho ochraně a uchování.

Článek VI.


Dodací podmínky

6.1 Termín dodání u zboží, které máme skladem je 2 dny. U zboží, které nemáme skladem je dodání zboží do pracovních 10 dní.

Článek VII.


Ochrana osobních údajů

7.1 Tento internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Data Kupujícího budou uschována a chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Data Kupujícího mohou být využita pouze Prodávajícím a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace s Kupujícím.

Článek VIII.


Řešení sporů

8.1 Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů založených kupní smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, podle pravidel rozhodčího řízení Asociace rozhodců České republiky jediným rozhodcem, vybraným žalující stranou ze seznamu rozhodců. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí. Náklady řízení včetně odměny rozhodců uhradí strana, která ve sporu neuspěje. Rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.

Článek IX.


Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. září 2012. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv změnit. Případné změny se nevztahují na objednávky před datem změny.